ENTER THE LUST – GONE.Fludd (Текст песни)

ENTER THE LUST - GONE.Fludd

ENTER THE LUST – GONE.Fludd

Ске пи пу пи ту пау
Ске пи ту пи тау
Ске пи ту пи тау
Та пау пи ту пи ту пай
(Ске пи ту пи тау)
Ти пи тап
Скипа пи ту пи япту
Пу пи ти
Ду би ду би
Ту ту туту
(Ду би ду би
Ту ту тутуту)
Пи пу би
Ски япта
Ти пи ту пи та тап тай
Па пи ту пи ту пай
(Ти пи ти пи тай)
Пу пуи пу пу пу паи хээй
Па па па питу уа
Ти ки тай пу ту ти ка пи ту паай
Скип ти упту пау
Па па па паууу
Пи по пу пи па
Пу пу пи пи поу пи
Па пи по пи па (тикитики тай)
(Скипи ту пау пу пи ту пи)
Дуй дуй дуй ду-дуй дуй ду-дуй (ски япта)
Тип тип тип ти тип ти
Ту ду ту ту тап пу пу (пу!)
Ски пи тап та (поу пииуу)
Пап пау
Ски пи тап та поу пу
Чипи пап па
Тики тики пап пай
Тик ти тап ти тап
Пау пи тап
Пип ти пай ти пай пай
(Ээу)
Ски пи ту пи тап (оу ээу)
Ти пи ти пи тапи пи ту поу
Ти пи ти пи тап тап (эу-эу)
(Оу эу) Ски пи ту пи тап
(Эу) Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи (Оу эу)
(Эу-эу) Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи
Тап-тапи (Оу эу)
Эу
Оу эу
Эу
Сту пи ту пи ту тау пу тау
Чи ки ча

ENTER THE LUST – GONE.Fludd

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *